Commit d52e055a authored by Piotr "PHT" Jasiek's avatar Piotr "PHT" Jasiek

.

parent a0f08f63
Pipeline #4 failed with stages
......@@ -15,11 +15,11 @@ Podzieliłem status zadań na cztery etapy:
|---|---|---|---|---|
|1|Zrobić do końca listę z 2017|No cóż, brakło mi czasu i chęci ale nadrabiam od początku 2018.|-|Realizacja|
|2|Wydać wersje 3.0 panelu klienta S.M.S.|Jest już coraz więcej opcji (min, dotpay czy auto generowanie fv przy odnowieniach) ale zanim nazwę to wersją 3.0 trochę minie.|[https://cp.s-m-s.pl](https://cp.s-m-s.pl)|Realizacja|
|3|Nowy/używany laptop|Chyba po latach zabiłem swojego Latitude e5400. Muszę poszukać nowego lub używanego x220 w dobrej cenie|-|Planowany|
|4|Przepisać Panel użytkownika do php 7.x niezależnie od wydania wersji 3.0| Coraz więcej poprawek wprowadzam które lepiej działają z nowym php niz wersją 5.6||Realizacja|
|3|Nowy/używany laptop|Chyba po latach zabiłem swojego Latitude e5400. Muszę poszukać nowego lub używanego x220 w dobrej cenie|-|Zakończony|
|4|Przepisać Panel użytkownika do php 7.x niezależnie od wydania wersji 3.0| Coraz więcej poprawek wprowadzam które lepiej działają z nowym php niz wersją 5.6||Zakończony|
|5|Repo S.M.S.|Cały czas coś mnie odciąga lub powoduje, że porzucam kwestie trzymania własnego repo. Chciałbym je przywrócić tak by funkcjonowało i miało ręce i nogi.|-|Planowany|
|6|VPN jako usługa| Coraz częsciej jetem pytany o VPN w S.M.S. czas się tym zająć|-| Planowany |
|7|Aktualizacja `ichibanme.s-m-s.pl`|Najwyższy czas podnieść wersje PHP i innych do wyższego poziomu. Czyli migracja na wyższą wersje Debiana|-|Planowany|
|7|Aktualizacja `ichibanme.s-m-s.pl`|Najwyższy czas podnieść wersje PHP i innych do wyższego poziomu. Czyli migracja na wyższą wersje Debiana|-|Zakończony|
||-|-|-|-|
||-|-|-|-|
|**(n)**|**URLOP**|Zdecydowanie czas zafundować sobie tydzień, może dwa odpoczynku w jakimś spokojnym miejscu bez internetów.|-| W tym roku, zrealizowany już 3 razy|
......@@ -28,8 +28,8 @@ Podzieliłem status zadań na cztery etapy:
| L.p. | Zadanie | Opis | Link do projektu |Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nauczyć się obsługi vi/vim| Moje umiejętności obsługi vi/vima są ~~słabe~~ wystarczające, czas się podszkolić| - | Zakończony |
| 2 | Przyskilować w pythonie | Ogólna znajomość to za mało, czas zdobyć więcej umiejętnośći | Szukaj na gicie z tagiem [nauka-pythona] | Realizacja |
| 3 | Zrobić porządek w repo Achillesa | Czas najwyższy posprzątać developerke i przygotować produkcję | [Repo Achillesa](http://git.s-m-s.pl/pht/Achilless) | Odroczony |
| 2 | Przyskilować w pythonie | Ogólna znajomość to za mało, czas zdobyć więcej umiejętnośći | Szukaj na gicie z tagiem [nauka-pythona] | Zakończony |
| 3 | Zrobić porządek w repo Achillesa | Czas najwyższy posprzątać developerke i przygotować produkcję | [Repo Achillesa](http://git.s-m-s.pl/pht/Achilless) | Projekt zamknięty - Zmiana języka i nazwy |
| 4 | Zrobić Achillesa używalnym | Po testach widzę, że jeszcze sporo do poprawienia, gdy zrobię porządek w repo, napewno będzie lepiej poprawiać błędy | Repo Achillesa](http://git.s-m-s.pl/pht/Achilless) | Zakończony |
| 5 | Nauczyć się robić porządne paczki .deb | To przydatna wiedza, potem najlepiej to zautomatyzować | - | Planowany |
| 6 | Zrobić porządną paczke .deb Achillesa | Mam info, od ekipy tworzącej ParrotOS, że chętnie dodadzą Achillesa do repo Parrota, o ile skleję porządnie paczkę | [Repo Achillesa branch "deb"](http://git.s-m-s.pl/pht/Achilless/tree/deb) | Odroczony |
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment